MESKO S.A. informuje, że od dnia 08 grudnia 2021 roku ulegają zmianie ceny za wodę i ścieki.

Wprowadzona w życie Taryfa będzie obowiązywała przez 3 lata.
W załączeniu decyzja nr WA.RZT.70.136.2021/7.