MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  - Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanych w MESKO S.A. w Kraśniku.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/415012/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-poprodukcyjnych-zlokalizowanych-w-mesko-s-a-w-krasniku-3

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wyniki postępowania (ZZ/064/1550/2023) z dnia 19.12.2023 r.