MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku W-102B w Pionkach w systemie zaprojektuj i wybuduj zlokalizowanego na terenie Wydziału 920/PH MESKO S.A. przy ul. Zakładowej 7.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/303201/wykonanie-instalacji-wentylacji-i-klimatyzacji-w-budynku-w-102b-w-pionkach-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.