MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zadanie nr 1 - "Zakup 5 szt. wag w wykonaniu min. IP-65 ( o nośności 600g ) do ważenia składników do masy spłonek małokalibrowych", oraz na Zadanie nr 2 - "Zakup 2 szt. wag w wykonaniu min. IP-65 ( do 3 kg naważania ) do wykonywania naważek materiałów pirotechnicznych, rozpuszczalników łatwopalnych oraz kontroli technologicznej".

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/417950/zadanie-nr-1-zakup-5-szt-wag-w-wykonaniu-min-ip-65-o-nosnosci-600g-do-wazenia-skladnikow-do-masy-splonek-malokalibrowych-oraz-na-zadanie-nr-2-zakup-2-szt-wag-w-wykonaniu-min-ip-65-do-3-kg-nawazania-do-wykonywania-nawazek-materialow-pirotechnicznych

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.