MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup termostatu cyrkulacyjnego z łaźnią i chłodzeniem jako doposażenie w aparaturę instalacji do produkcji DNDG (Dinitrodiglikolu).

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/344321/zakup-termostatu-cyrkulacyjnego-z-laznia-i-chlodzeniem-jako-doposazenie-w-aparature-instalacji-do-produkcji-dndg-dinitrodiglikolu

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wynik postępowania ZZ/064/859/2022