MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w części budynku produkcyjnego SP-8(ołowiarnia) na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/111/2023 - Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w części budynku produkcyjnego SP-8 (ołowiarnia) na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.