MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowego budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy   pieszo-jezdny przy Obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanego na terenie  Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/245829/budowa-nowego-budynku-produkcyjnego-oznaczonego-jako-wnl-zlokalizowanego-na-terenie-zakladu-mesko-s-a-w-pionkach-przy-ul-zakladowej-7-26-670-pionki-na-dzialce-ewidencyjnej-nr-1464-111-obreb-142501-1-0001-ark-25-pionki-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.