MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania – Projekt i wykonanie pomieszczeń na potrzeby czyszczenia z pyłów mas pirotechnicznych odkurzacza stanowiącego integralną część automatu do produkcji pocisków smugowych MBT-2005 w formule zaprojektuj i wybuduj”

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/366424/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-realizacja-robot-budowlanych-dla-zadania-projekt-i-wykonanie-pomieszczen-na-potrzeby-czyszczenia-z-pylow-mas-pirotechnicznych-odkurzacza-stanowiacego-integralna-czesc-automatu-do-produkcji-pociskow-smugowych-MBT-2005

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Zakończenie postępowania (ZZ/064/1397/2022) z dnia 25.11.2022 r.