MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku produkcyjnego 27C znajdującego sie na terenie MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku- Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/383207/remont-instalacji-elektrycznej-pomieszczen-budynku-produkcyjnego-27c-znajdujacego-sie-na-terenie-mesko-s-a-przy-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.