MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę mieszarko – ugniatarki wannowej z płaszczem wodnym – 2 szt. wraz z urządzeniami towarzyszącymi./ delivery of through mixer – kneader with water jacket, pcs. 2 together with the auxiliary equipment.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389075

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Wynik (KP/045/KWZ/156/2023) z dnia 27.07.2023 r.