MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup optycznej maszyny pomiarowej VISO 300V3 HD z automatycznym zoomem dla MESKO S.A. w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/390681/zakup-optycznej-maszyny-pomiarowej-viso-300v3-hd-z-automatycznym-zoomem-dla-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.