MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę tokarki CNC z odciągiem mgły olejowej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/284800/dostawa-tokarki-cnc-z-odciagiem-mgly-olejowej

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.