MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora wraz z infrastrukturą przyobiektową (...) w systemie zaprojektuj i wybuduj".

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/402234/budowa-budynku-produkcyjnego-oznaczonego-jako-wnl-przeznaczonego-pod-montaz-technologii-inwestora-wraz-z-infrastruktura-przyobiektowa-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.