MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2. / Delivery of universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, pieces 2.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310472/dostawa-uniwersalnej-prasy-formujacej-do-wytlaczania-sznurow-prochowych-prochow-wielobazowych-bezrozpuszczalnikowych-mb-i-rozpuszczalnikowych-mb-solvent-szt-2-delivery-of-universal-extrusion-press-for-extruding-multibase-mb-solventless-and-solvent

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.