MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup i dostawa myjki ultradźwiękowej i myjki ciśnieniowej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/575/22 - Zakup i dostawa myjki ultradźwiękowej i myjki ciśnieniowej.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wyniki postępowania (ZZ/064/857/2022) z dnia 11.07.2022r.