MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarek dwuwalcowych do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych, szt. 2. / Delivery of two-roller roll mills for rolling MB solventless propellant carpets, 2 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/323203/dostawa-walcarek-dwuwalcowych-do-walcowania-arkuszy-prochowych-prochow-mb-bezrozpuszczalnikowych-szt-2-delivery-of-two-roller-roll-mills-for-rolling-mb-solventless-propellant-carpets-2-pcs

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wynik (KP/045/KWZ/212/2022) z dnia 17.08.2022r.