MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie dojazdu oraz utwardzenie terenu pod halę magazynową, wolnostojącą z przeznaczeniem do magazynowania materiałów na terenie stacji prób SKiA na terenie Placu nr 2 w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 na działce 687-11 Michałów.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/402971/wykonanie-dojazdu-oraz-utwardzenie-terenu-pod-hale-magazynowa-wolnostojaca-z-przeznaczeniem-do-magazynowania-materialow-na-terenie-stacji-prob-skia-na-terenie-placu-nr-2-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-na-dzialce-687-11-michalow

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wyniki postępowania (ZZ/064/1362/2023) z dnia 25.10.2023 r.