MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku 27C-1 w pomieszczeniach produkcyjnych na Placu nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/430104/wykonanie-instalacji-wentylacji-i-klimatyzacji-w-budynku-27c-1-w-pomieszczeniach-produkcyjnych-na-placu-nr-2-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.