MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji przygotowania wody technologicznej niezbędnej do wytworzenia wodnej zawiesiny nitrocelulozy, celulozy, stabilizatorów i żywic (pulpy) przy produkcji łuski spalającej się spilśnianej (CCC) w Pionkach.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/654/2023 - Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacji przygotowania wody technologicznej niezbędnej do wytworzenia wodnej zawiesiny nitrocelulozy, celulozy, stabilizatorów i żywic (pulpy) przy produkcji łuski spalającej się spilśnianej (CCC) w Pionkach

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.