MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na ,Wykonanie suszarni wraz z systemem automatycznego przenośnika łańcuchowe-go dla MESKO S.A. Zakład w Pionkach ul. Zakładowa 7, budynek WN10-11, nr działki 1464/111”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/319770/wykonanie-suszarni-wraz-z-systemem-automatycznego-przenosnika-lancuchowe-go-dla-mesko-s-a-zaklad-w-pionkach-ul-zakladowa-7-budynek-wn10-11-nr-dzialki-1464-111

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.