MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie remontu części pokrycia dachowego na budynku 8 nr inw. 1010/0044 zlokalizowanego na terenie Placu nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

eB2B - Postępowanie ZZ/064/978/2023 - Wykonanie remontu części pokrycia dachowego na budynku 8 nr inw. 1010/0044 zlokalizowanego na terenie Placu nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wynik postępowania ( ZZ/064/1200/2023) z dnia 20.09.2023 r.