MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie nowych linii wanien i przystosowanie pomieszczenia Małej Galwanizerni do pokryć: srebro, nikiel chemiczny i powłok stopowych cyna-nikiel, cyna-bizmut.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/385566/wykonanie-nowych-linii-wanien-i-przystosowanie-pomieszczenia-malej-galwanizerni-do-pokryc-srebro-nikiel-chemiczny-i-powlok-stopowych-cyna-nikiel-cyna-bizmut

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.