MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krzeseł ESD: część 1: niskie krzesło ESD na kółkach – 34 sztuki, część 2: niskie krzesło ESD na płozach – 9 sztuk.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/257257/dostawa-krzesel-esd-czesc-1-niskie-krzeslo-esd-na-kolkach-34-sztuki-czesc-2-niskie-krzeslo-esd-na-plozach-9-sztuk

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00