MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy rotacyjnej do krojenia prochów ziarnistych - 1 szt. / Rotary cutter for cutting grain propellants - 1 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/330663/dostawa-krajalnicy-rotacyjnej-do-krojenia-prochow-ziarnistych-1-szt-rotary-cutter-for-cutting-grain-propellants-1-pcs-1

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.