MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę gniotownika obiegowego (biegacza) do mas pirotechnicznych - 1 szt. / Delivery of the muller mixer for pyrotechnic compositions - 1 piece.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/377306/dostawa-gniotownika-obiegowego-biegacza-do-mas-pirotechnicznych-1-szt-delivery-of-the-muller-mixer-for-pyrotechnic-compositions-1-piece-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.