MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie remontu skorodowanych korytek i drabinek podtrzymujących przewody elektryczne oraz remont stelaży utrzymujących magistrale w budynku CG położonych w MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna, ul. Ekonomii 8

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/398856/wykonanie-remontu-skorodowanych-korytek-i-drabinek-podtrzymujacych-przewody-elektryczne-oraz-remont-stelazy-utrzymujacych-magistrale-w-budynku-cg-polozonych-w-mesko-s-a-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.