MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Budowa fundamentów i wykonanie posadzki w hali 202, zlokalizowanego w MESKO S.A przy ul. Fabrycznej 6, 23-210 Kraśnik”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/312614/budowa-fundamentow-i-wykonanie-posadzki-w-hali-202-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-przy-ul-fabrycznej-6-23-210-krasnik

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.