MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na "Zakup komputerów PC, monitorów, systemów operacyjnych Windows 11 Pro i twardych dysków SSD"

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://zakupy.grupapgz.pl/open-preview-auction.html/1662/postepowanie-dotyczace-zakupu-komputerow-pc-monitorow-os-windows-11-i-dyskow-ssd

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.