MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie nowej linii neutralizatora ścieków chemicznych na placu Nr 2 MESKO S.A. zlokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, w systemie zaprojektuj i zbuduj w ramach realizacji inwestycji pn. „Odtworzenie i rozbudowa Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach wraz z uzyskaniem nowych zdolności i zwiększeniem potencjału produkcyjnego amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej oraz rakiet w MESKO S.A.” (Umowa inwestycyjna z dnia 20.12.2019 r. zawarta z PGZ S.A.)

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/259292/wykonanie-nowej-linii-neutralizatora-sciekow-chemicznych-na-placu-nr-2-mesko-s-a-zlokalizowanym-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-w-systemie-zaprojektuj-i-zbuduj

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.
 

Unieważnienie przetargu_postępowania - PT/046/2/2021 z dnia 03.01.2022r.