MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Remont prasy hydraulicznej nr inw.4210/1081 typ: PHWn-40 zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/208/2024 - Remont prasy hydraulicznej nr inw.4210/1081 typ: PHWn-40 zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.