MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie miejscowego remontu dachu oraz części elewacji w budynku 2C1-2C3 o nr inw. 1050/0024 znajdującego się na terenie MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku-Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/430614/wykonanie-miejscowego-remontu-dachu-oraz-czesci-elewacji-w-budynku-2c1-2c3-o-nr-inw-1050-0024-znajdujacego-sie-na-terenie-mesko-s-a-przy-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.