MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup ciągnika do transportu materiałów MW i prac gospodarczych wraz z kosiarką bijakową z mulczerem, pługiem, rębakiem gałęzi i zamiatarką

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/897/2023 - Zakup ciągnika do transportu materiałów MW i prac gospodarczych wraz z kosiarką bijakową z mulczerem, pługiem, rębakiem gałęzi i zamiatarką

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Unieważnienie postępowania – ZZ/064/897/2023 z dnia 31.07.2023r.