MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie automatycznej linii lakierniczej z suszarnią, komory malowania manualnego, stanowiska przygotowania farb i lakierów oraz mieszalnika dla MESKO S.A. Zakład w Pionkach ul. Zakładowa 7.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/254173/wykonanie-automatycznej-linii-lakierniczej-z-suszarnia-komory-malowania-manualnego-stanowiska-przygotowania-farb-i-lakierow-oraz-mieszalnika-dla-mesko-s-a-zaklad-w-pionkach-ul-zakladowa-7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.