MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej w budynku socjalno - biurowym 2C-1, 2C -3 w Skarżysku- Kam.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/328294/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-w-budynku-socjalno-biurowym-2c-1-2c-3-w-skarzysku-kam

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.