MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Infrastruktura (sieci zewnętrzne i drogi) – Zakład PH”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/390794/infrastruktura-sieci-zewnetrzne-i-drogi-zaklad-ph-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.