MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem budynku produkcyjnego B-20 (nr inw. 1019/0052) zlokalizowanego MESKO S.A. Pionki ul. Pronitowska 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/498/2024 - Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem budynku produkcyjnego B-20 (nr inw. 1019/0052) zlokalizowanego MESKO S.A. Pionki ul. Pronitowska 8

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.