MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę gniotownika obiegowego (biegacza) do mas pirotechnicznych - 1 szt. / Delivery of the muller mixer for pyrotechnic compositions - 1 piece.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/347533/dostawa-gniotownika-obiegowego-biegacza-do-mas-pirotechnicznych-1-szt-delivery-of-the-muller-mixer-for-pyrotechnic-compositions-1-piece

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.