MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie Dokumentacji Projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa magazynów specjalistycznych o podwyższonych wymaganiach ze względu na obłożenie materiałami wybuchowymi wraz z obwałowaniami zabezpieczającymi infrastrukturę przemysłową przed skutkami wybuchu (zadanie P.6.1) oraz budowa infrastruktury obejmującej sieci zewnętrzne i drogi (zadanie P.8.3) na terenie Zakładów Mesko S.A., wydział w Pionkach przy ul. Czarnego Prochu 4, 26 – 670 Pionki, działki nr 1464/450 oraz 1464/72, obręb 142501_1.0001 ark. 25 – Pionki, gmina Pionki – Miasto”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/429137

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00