MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprawdzianów - 10 szt.:

  • Sprawdzian wymiarów geometrycznych ładunku zapalającego – 2 szt.
  • Sprawdzian wysokości zespolenia kadłuba dolnego z okuciem – 2 szt.
  • Sprawdzian osadzenia zapłonnika – 2 szt.
  • Sprawdzian wysokości zespolenia pocisku z kadłubem górnym – 2 szt.
  • Sprawdzian wysokości zespolenia pokrywki z kadłubem górnym – 2 szt.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/353965

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.