MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę stanowiska do impregnacji elementów spalających się do amunicji czołgowej i artyleryjskiej różnych kalibrów – szt. 1. / Station for the impregnation of combustible case components for tank and artillery ammunition of various calibers - 1 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/306584/dostawa-stanowiska-do-impregnacji-elementow-spalajacych-sie-do-amunicji-czolgowej-i-artyleryjskiej-roznych-kalibrow-szt-1-station-for-the-impregnation-of-combustible-case-components-for-tank-and-artillery-ammunition-of-various-calibers-1-pcs

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.