MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Zakup nowej budki - portierni dla pracowników ochrony PHO przy wjeździe do Z-5.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

eB2B - Postępowanie ZZ/064/152/2023 - Zakup nowej budki - portierni dla pracowników ochrony PHO przy wjeździe do Z-5.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.