MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku 84 nr inw. 1010/0045 znajdującego się na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/434217/wykonanie-remontu-pomieszczen-w-budynku-84-nr-inw-1010-0045-znajdujacego-sie-na-terenie-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.