MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie transporterów międzyoperacyjnych do utworzenia linii technologicznej produkcji łuski”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/379695/wykonanie-dostawa-montaz-konfiguracja-i-uruchomienie-transporterow-miedzyoperacyjnych-do-utworzenia-linii-technologicznej-produkcji-luski

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy Zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Wynik (KP/045/KWZ/128/2023) z dnia 28.06.2023r.