MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku WN-9 przeznaczonego do lokalizacji linii produkcyjnej służącej do wytwarzania łuski spalającej się metodą czerpaną” zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/180/2022 - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. przebudowa z rozbudową budynku WN-9 przeznaczonego do lokalizacji linii produkcyjnej służącej do wytwarzania łuski spalającej się metodą czerpaną zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.