MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Sukcesywna dostawa 180 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym Windows 10 wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/315486/sukcesywna-dostawa-180-zestawow-komputerowych-z-systemem-operacyjnym-windows-10-wraz-z-urzadzeniami-peryferyjnymi

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.