MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na remont podłóg antyelektrostatycznych w budynku 73C nr inw.1040/0038 położonych w MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna, ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/392005/wykonanie-remontu-podlog-antyelektrostatycznych-w-budynku-73c-nr-inw-1040-0038-polozonych-w-mesko-s-a-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.