MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji gaszenia pożaru.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/923/2022 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji gaszenia pożaru oraz instalacji tryskaczowej w pomieszczeniach produkcyjnych R6,R7,R9, budynku 76C na Placu Nr2 w Skarżysku Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.