MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu Budowę budynku SB – 2 do obróbki powierzchniowej, moczenia i suszenia prochów SB oraz budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania budynku SB – 2” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/352386/budowa-budynku-sb-2-do-obrobki-powierzchniowej-moczenia-i-suszenia-prochow-sb-oraz-budowa-infrastruktury-niezbednej-do-funkcjonowania-budynku-sb-2-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.