MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali produkcyjnej oznaczonej jako 27CN przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej instalacji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej  nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/241719/budowa-nowej-hali-produkcyjnej-oznaczonej-jako-budynek-27c-n-zlokalizowany-na-terenie-zakladu-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8-na-dzialce-ewidencyjnej-nr-1-49-obreb-ewid-0005-mlodzawy-jednostka-ewid-261001-1-w-systemie-zaprojektuj

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.