MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie remontu dachu budynku B-134A wraz z uzupełnieniem orynnowania (nr inw. 1019/0032) zlokalizowanego w MESKO S.A. Wydz. 910 w Pionkach przy ul. Pronitowskiej 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/430192/wykonanie-remontu-dachu-budynku-b-134a-wraz-z-uzupelnieniem-orynnowania-nr-inw-1019-0032-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-wydz-910-w-pionkach-przy-ul-pronitowskiej-8

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.